E-tjänst

Anmäl klagomål om trafikbuller

Om du som fastighetsägare upplever bullerstörningar anmäler du det till miljökontoret. Miljökontoret beslutar om fastigheten omfattas av bullersaneringsprogrammet.

Vilka riktvärden gäller för att omfattas av bidrag?

I Eskilstuna är målet att inga värden överstiger 65 dB vid fasad. Bostadsfastigheter är bidragsberättigade. Fastigheter som i huvudsak är avsedda för kontorsändamål är inte berättigade för bullersanering. I bostäderna är det fönster i sovrum, vardagsrum och kök samt ventilationsöppningar som är omfattas av bidrag. Bidrag till bullerskyddsåtgärder gäller endast bostadshus byggda före år 1998. Bidrag beviljas inte för de fastigheter som redan har fönster med ljudisolering överstigande 32 dB(A).

Hur anmäler jag och hur hanteras mina klagomål?

 1. Fastighetsägaren anmäler klagomål om buller till miljökontoret, de beslutar om din fastighet omfattas av bullersaneringsprogrammet.
 2. Efter det får du ett svar från miljökontoret om din fastighet omfattas av bullersaneringsprogrammet.
 3. Får du avslag avslutas ärendet.
 4. Beviljas du en trafikbullerutredning tar stadsbyggnadsförvaltningen kontakt med dig. Och som steg ett erbjuds du en trafikbullerutredning.
 5. Tackar du ja skrivs ett avtal och en trafikbullerutredning genomförs.
 6. Tackar du nej avslutas ärendet.
 7. Visar utförd trafikbullerutredning att fastigheten har höga bullervärden planeras en bullermätning av fastigheten in, för att mäta bullernivåer och för att kunna föreslå eventuella åtgärder.
 8. Efter bullermätning skickas en rapport med mätresultat och förslag på åtgärder till fastighetsägaren. Är fastighetsägaren berättigad skickas också ett PM med uppgifter om preliminärt bullersaneringsbidrag, samt vilka utrymmen som är berättigade för åtgärder.
 9. Du som fastighetsägarens ansvar själv för att kontakta en entreprenör för att utföra åtgärder, konsult finns tillgänglig som bollplank.
 10. För flerbostadshus utfös en kontrollmätning av bullernivåer på ett provmontage i ett utrymme innan slutmätningen. För småhus utförs enbart slutmätning av bullernivåer då det ofta handlar om enstaka utrymmen som ska saneras.
 11. Efter komplett åtgärd på flerbostadshus utförs en slutmätning för att se så bullret är åtgärdat.
 12. Du som fastighetsägare ansvarar för att redovisa utförda åtgärder på fastigheten, samt kopior på fakturor till handläggare på kommunen. Utbetalning för åtgärderna betalas ut till dig som fastighet ägare om allt är i sin ordning.
 13. Om bulleråtgärderna inte uppfyller kraven på bullerreducering så utgår inget bullersaneringsbidrag till fastighetsägaren. Du som fastighetsägare har fullt ansvar för att åtgärderna blir godkända.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att bulleråtgärderna ska godkännas. Så det är viktigt att du som fastighetsägare ställer krav på entreprenören.

Uppdaterad: 23 april 2021