E-tjänst

Anmäl installation av värmepump

Här gör du din anmälan av installation av värmepump.

Om du som fastighetsägare planerar att installera bergvärme- eller ytjordvärmepump ska du anmäla det till miljökontoret.

Om du inte anmäler innan du börjar får du förutom anmälningsavgiften betala en miljösanktionsavgift.

Här finns taxa för anmälan av bergvärme- eller ytjordvärmepump.

Skicka med en tomtkarta som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På kartan ska även den egna och närliggande fastigheters dricksvattenbrunnar och värmepumpsanordningar ritas in.

När du anmält får du ett svar från miljökontoret med villkor för borrningen. Du måste vänta på svaret på anmälan innan du sätter igång.

Läs mer om värmepumpar.

Uppdaterad: 29 april 2021