E-tjänst

Anmäl installation av cistern utanför vattenskyddsområde

Här kan du göra en anmälan om installation av cistern utanför vattenskyddsområde.

Vill du installera en cisternen utanför ett vattenskyddsområde och cisternen rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, ska du göra en anmälan.

Kraven för anmälan gäller även mobila (flyttbara) cisterner.

Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor innan installationen eller uppställningen.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021