E-tjänst

Tipsa om felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Här kan du meddela om du misstänker att en person får bidrag från Eskilstuna kommun men inte har rätt till det.

OBS! Du kan vara anonym när du meddelar oss genom att fylla i formuläret nedan.

  • Eskilstuna kommun måste veta vilken person ditt meddelande gäller. Om du kan, skriv därför namn, personnummer, adress och telefonnummer eller annan information som kan hjälpa oss i vår utredning.
  • Beskriv det misstänkta felet eller fusket, och under vilken tid du tror att det har pågått.
  • På grund av anonymitet och sekretess kan vi inte meddela dig om vad vi kommer fram till i vår utredning.

Formulär - Lämna in ditt tips


Valfritt: Namn på personen ditt meddelande gäller.

Valfritt: Personens adress.

Valfritt: Personens personnummer.

BIFOGA FILER
Valfritt: Du kan bifoga upp till 3 st filer. Det kan vara dokument (filformat .PDF) eller bilder (filformat .JPG).Misstänker du felaktig utbetalning eller bidragsbrott?

Tillsammans med myndigheter och rättsväsendet arbetar Eskilstuna kommun aktivt för att utreda och stoppa felaktiga utbetalningar och bidragsbrott som gäller kommunens bidrag. Information från allmänheten är värdefull för oss och vi utreder alla tips som gäller felaktiga utbetalningar, misstänkta bedrägerier och bidragsbrott.

Vi lämnar också information till andra myndigheter enligt Lagen gällande underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemet. Även om vi får tips som inte gäller kommunala bidrag så lämnar vi informationen vidare till berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan och Skatteverket.

Uppdaterad: 18 april 2023