E-tjänst

Säg vad du tycker - synpunkter och förslag

Har du synpunkter på kommunens verksamheter, service eller tjänster? Då vill vi gärna få reda på det. Dina synpunkter är värdefulla då de hjälper oss att utveckla och förbättra oss!

Enkelt att lämna synpunkter – besked inom tio arbetsdagar

Vi välkomnar alla synpunkter såsom klagomål, förbättringsförslag och beröm. Du kan lämna din synpunkt genom vår e-tjänst eller direkt till någon anställd i kommunen. Det går också bra att ringa eller besöka Eskilstuna direkt.

Din synpunkt skickas till berörd verksamhet, och du får besked om vad som händer i ditt ärende inom tio arbetsdagar.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR, och dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir en allmän handling som i sin tur kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du kan också välja att vara helt anonym, men då kan vi inte nå dig med besked.

Viktigt att tänka på

Vi hanterar inte synpunkter som rör exempelvis friskolor, högskola/universitet, privata företag, statliga myndigheter eller regionen. Dessa synpunkter ska du istället skicka direkt till exempelvis det företag eller den skola eller myndighet den berör.

Önskar du att överklaga ett myndighetsbeslut ska du lämna din överklagan direkt till respektive nämnd för vidare hantering. En synpunkt kan aldrig ersätta en överklagan i myndighetsbeslut.

Tack för ditt engagemang!

Uppdaterad: 26 juni 2024