E-tjänst

Nyregistrering, ändring och avregistrering av lägenhet

Här kan du som fastighetsägare hitta information om hur du går till väga för att ansöka om ändringar i lägenhetsregistret och vilken information vi behöver för att handlägga ditt ärende.

Instruktion för hur du ska fylla i finns bifogat med blanketten.

Svar på de vanligaste frågorna hittar du i avsnittet ”Vanliga frågor och svar”. Om du inte hittar ditt svar där är du välkommen att kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

Efter att du fyllt i information vi behöver för att handlägga ärendet ska det skickas in till en av följande adresser:

E-post: gissupport@eskilstuna.se

Papperspost:
Eskilstuna kommun
Geodataenheten
631 86 Eskilstuna

 • Svar:

  Det är fastighetsägarens ansvar att anmäla ändringar i lägenhetsregistret. Boende ska i första hand vända sig till hyresvärd/bostadsrättsförening.

 • Svar:

  Du kan göra en ansökan om ändring i lägenhetsregistret genom att sammanställa informationen i punktlistan nedan. Skicka det sedan tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • En lista över samtliga lägenheter som finns på varje våningsplan där en ändring ska ske. Dessa uppgifter ska fyllas i på det formulär som kommunen tillhandahåller, du kan hitta formuläret högre upp på den här sidan. Obligatorisk information som ska fyllas i är:
   • Förslag till lägenhetsnummer
   • Antal rum
   • Boarea
   • Köksstandard
   • Lägenhetskategori (i de fall det rör sig om en specialbostad för exempelvis studenter eller äldre)
  • En skiss över planlösningen med lägenhetsnumren tydligt utskrivna samt eventuella entréer, lokaler och trapphus markerade.
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
 • Svar:

  Kommunen registrerar normalt lägenheter inom en månad efter det att kompletta handlingar har inkommit. Det kan dock ta längre tid i vissa fall.

 • Svar:

  Du ska inom en månad skriftligen informera de boende om ändringarna och inom tre månader ska du anslå lägenhetsnumren på en väl synlig plats i byggnaden. Du behöver inte sätta upp information om boarea, köksstandard med mera, det räcker med lägenhetsnumren. Numren kan anslås i exempelvis trapphus men vi rekommenderar att skyltar också sätts upp vid respektive lägenhetsentré.

 • Svar:

  Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen och be dem skyndsamt skicka in en ansökan om ändring i lägenhetsregistret till kommunen.

  Om du fortfarande har problem kan du kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 9 juni 2022