Eskilstuna kommun
E-tjänst

Redovisning av projektstöd till fria kulturutövare

Ni som har fått beviljat projektstöd ska skicka in en projektredovisning till Eskilstuna kommun när ert projekt är avslutat.

Projektredovisningen skickas in senast två månader efter projektet är genomfört. Tänk på att projektredovisningen tydligt ska knyta an till den projektbeskrivning ni skickade in i samband med er ansökan.

Redovisningsformulär

OBS! Det går inte att börja fylla i formuläret, spara och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i formuläret.


KONTAKTPERSON

BESKRIVNING AV DET GENOMFÖRDA PROJEKTET


(max 4000 tecken) Beskriv innehållet i projektet och ge konkret information om de arrangemang ni har genomfört. Berätta också om den konstnärliga idén. Det kan till exempel vara genre, inriktning eller innehållet i en föreställning. (Projektets målgrupper och marknadsföring beskriver ni i ett senare fält.)
MÅLGRUPPER OCH KOMMUNIKATION

(max 3000 tecken) Beskriv vilka målgrupper ni har nått genom arrangemangen. Det kan gälla åldersgrupper, kön och geografisk hemvist. Andra typer av målgrupper kan vara publikens språkliga bakgrund. Om det varit ny publik och/eller återkommande besökare kan också vara viktigt.

(max 3000 tecken) Beskriv er kommunikation och marknadsföring samt vilka informationskanaler ni har använt. Berätta även om eventuella insatser för att nå särskilda målgrupper, till exempel information på flera språk, mejlutskick eller sociala medier. Allmänna informationskanaler kan vara affischer och andra trycksaker, pressinformation och evenemangskalendarier.
EKONOMISK REDOVISNING
Redovisningen ska omfatta totala intäkter och kostnader för projektet. Redovisningen ska enbart ta upp intäkter och kostnader som ni hanterar i er bokföring. Värdet av ideellt arbete, samarbeten, sponsring, etc kan beskrivas längre ner under Eventuella kommentarer till den ekonomiska redovisningen. Om ni vill ge mer detaljerad information om redovisningen kan ni bifoga en extra bilaga längst ned under Övriga bilagor.

Ange i kronor hur mycket pengar du beviljades från kultur- och fritidsnämnden.

Ange bidrag från Statens kulturråd, Region Sörmland eller andra bidragsgivare.Det kan vara värdet av insatser som inte syns i projektbudgeten, exempelvis från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Det kan också vara information om organisationens allmänna ekonomiska förutsättningar eller om hur ni ska prioritera om ni inte får alla sökta bidrag.
ÖVRIGA BILAGOR
Här kan ni bifoga eventuella övriga bilagor. Det kan exempelvis vara en fördjupad projektredovisning eller en extra bilaga om den ekonomiska redovisningen.

Bifoga övrig fil.

Bifoga övrig fil.

Bifoga övrig fil.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 20 december 2021