E-tjänst

Redovisa utförd assistans

En gång i månaden ska assistansanordnare redovisa antal timmar som den personlig assistansen har utförts. Det gäller både dig som anlitar privata assistansanordnare och dig som anställer assistenter själv. Gör redovisningen via en blankett.

Fyll i och skicka in blanketten ”Redovisning av utförd tid personlig assistans" Pdf, 158 kB. inom 14 dagar efter det datum som begäran gäller. Detta för att inte fördröja utbetalningen av ersättningen. Underlag som ska bifogas med ansökan:

  • Anställningsavtal för de anställda assistenterna.
  • Betyg/intyg på adekvat utbildning.
  • Tidrapporter för de assistenter som har arbetat. Dessa ska vara underskrivna av assistent samt den assistansberättigade eller dess ombud.

Första gången du gör redovisningen ska även följande bifogas:

  • Uppdragsavtal mellan assistansberättigad och assistansanordnare.
  • Tillståndsbevis från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.
  • Eventuell fullmakt.

Vad händer sedan?

När kostnaderna är verifierade och bedöms vara skäliga betalas ersättning för utförd assistans ut. Enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden är ersättning för utförd assistans enligt LSS i Eskilstuna kommun är 80, 85 eller 90 procent av Försäkringskassans schablonersättning:

  • Nivå 1, 80 procent: i de fall insatsen utförs av sammanboende närstående som inte har adekvat utbildning.
  • Nivå 2, 85 procent: i de fall insatsen utförs av sammanboende närstående som har adekvat utbildning eller i det fall assistansen utförs av anställda som saknar vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning.
  • Nivå 3, 90 procent: i de fall assistansen utförs av anställd personal med adekvat utbildning.

Vård- och omsorgsförvaltningen betalar enbart ut ersättning för det antal assistanstimmar som den assistansberättigade har beslut om och tar inte emot fakturor för utförd assistans. Eskilstuna kommun gör avstämningar halvårsvis. Ersättning för överstigande timmar kan endast betalas ut om en ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9§2 LSS har beviljats.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 12 juni 2024