E-tjänst

Orosanmälan till socialtjänsten för vuxen

Här kan du göra en anmälan till socialtjänsten om du är orolig eller misstänker att en vuxen person far illa.

OBS! Om det gäller personer som är i behov av hemtjänst eller personer med funktionsnedsättning utan beroendeproblematik ska du istället vända dig till Biståndskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad händer efter anmälan?

När din anmälan är mottagen får du, om du valt att ange din e-postadress, ett automatiskt meddelande om att Socialförvaltningen har tagit emot anmälan. Nya anmälningar behandlas flera gånger dagligen. Vi kan komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter, ange därför ett telefonnummer som du är tillgänglig på.

Uppdaterad: 6 oktober 2022