E-tjänst

Lämna uppgifter för avgiftsberäkning inom vård och omsorg

Här kan du som får service och omvårdnad utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen lämna in uppgifter som underlag för omvårdnadsavgift. Omvårdnadsavgiften betalas av dig som exempelvis har hemtjänst och/eller trygghetslarm. För att du ska få rätt avgift behöver du lämna in uppgifter varje år. Lämna uppgifter för avgiftsberäkning i vår e-tjänst, eller genom att skriva ut, fylla i och skicka in en blankett.

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Även du som är ombud, god man eller förvaltare kan lämna uppgifter åt någon som ska lämna underlag för omvårdnadsavgift. Om du gör ansökan som ombud, god man eller förvaltare behöver du skicka in fullmakt, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Vad händer sedan?

När du är klar med ditt ärende och klickar på ”Skriv under” skickas det till en handläggare hos kommunen. När kommunens avgiftshandläggare räknat ut vad du ska betala skickar de ett avgiftsbeslut till dig innan du får den första fakturan.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 13 oktober 2021