E-tjänst

Lämna underlag för vård- och omsorgsavgift

Här kan du som får service och omvårdnad utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen lämna in uppgifter som underlag för vård- och omsorgsavgift.

Omvårdnadsavgiften betalas av dig som exempelvis har hemtjänst och/eller trygghetslarm. För att du ska få rätt avgift behöver du lämna in uppgifter varje år. Lämna uppgifter för avgiftsberäkning i vår e-tjänst, eller genom att skriva ut, fylla i och skicka in en blankett.

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Även du som är ombud, god man eller förvaltare kan lämna uppgifter åt någon som ska lämna underlag för vård- och omsorgsavgift. Om du är ombud, god man eller förvaltare behöver du skicka in fullmakt, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten? Ring till Eskilstuna Direkt
på telefonnummer 016-710 10 00 eller mejla till info@eskilstuna.se
får du vägledning.

Du kan även besöka DigidelCenter på Stadsbiblioteket om du behöver vägledning i hur du använder e-tjänsten.

Det är frivilligt att skicka in uppgifterna. Om du inte vill skicka in uppgifter får du betala en vård- och omsorgsavgift enligt kommunens taxa utan reducering. Det innebär att du kan behöva betala som mest 2359 kronor per månad.

Ja, både du och din make/make/partner behöver lämna in era uppgifter, även om enbart en av er får insatser från kommunen. Om någon av er inte skickar in uppgifterna får den som får insatserna betala en vård- och omsorgsavgift enligt kommunens taxa utan reducering. Det innebär som mest 2359 kronor per månad.

Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Avgiften är olika beroende på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Ingen betalar mer än maxtaxan på 2359 kronor i månaden. Läs mer om avgifter.

Avgiften kan variera från noll kronor till 2359 kronor i månaden, beroende på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Om du har dagliga besök av hemtjänsten betalar du oftast en avgift som är densamma som maxtaxan, 2359 kronor per månad.

Vi kan inte ge förhandsbesked om vilken avgift du ska betala. Du får ett beslut om hur mycket du ska betala i vård- och omsorgsavgift i mitten av mars 2024.

Om du inte skickar in uppgifterna så att vi har fått dem senast den 16 februari 2024 får du betala en vård- och omsorgsavgift enligt kommunens taxa utan reducering. Det innebär som mest 2359 kronor per månad.

Vi gör inga retroaktiva återbetalningar. Om du skickar in dina uppgifter efter den 16 februari 2024 och har rätt till en individuell vård- och omsorgsavgift ändras avgiften nästkommande månad.

Det är frivilligt att skicka in uppgifterna. Trygghetslarm är en slags hemtjänstinsats som kan påverka din vård- och omsorgsavgift. Om du inte vill skicka in uppgifter får du betala en vård- och omsorgsavgift enligt kommunens taxa utan reducering. Det innebär som mest 2359 kronor per månad

Det är frivilligt att skicka in uppgifterna. Vi sparar inga uppgifter från föregående år. Om du inte vill skicka in uppgifter får du betala en vård- och omsorgsavgift enligt kommunens taxa utan reducering. Det innebär som mest 2359 kronor per månad.

Skriv ut, fyll i och skicka in ”Anmälningsblankett autogiro/medgivande Pdf, 281 kB.”. Om du inte kan skriva ut blanketten själv kan du kontakta Eskilstuna direkt som kan skicka hem blanketten till dig. Du når Eskilstuna direkt på 016-710 10 00.

Det är frivilligt att skicka in uppgifterna, men vi sparar inga uppgifter från föregående år. Det betyder att du behöver skicka in dina uppgifter igen om någon av dina uppgifter ändras under året, exempelvis om din hyra eller pension höjs, om du vill få en individuell vård- och omsorgsavgift som är uträknad utifrån dina uppgifter.

Kontakta din hyresvärd. Avgiftshandläggarna kan inte besvara frågor om hyra.

Vad händer sedan?

När du är klar med ditt ärende och klickar på ”Skriv under” skickas det till en handläggare hos kommunen. När kommunens avgiftshandläggare räknat ut vad du ska betala skickar de ett avgiftsbeslut till dig innan du får den första fakturan.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 21 december 2023