E-tjänst

Lämna överlåtelse att ge läkemedel till barn med LSS-beslut

För dig som vårdnadshavare som behöver ge personalen på korttidsvistelse/korttidstillsyn överlåtelse att ge läkemedel till ditt barn. Lämna överlåtelsen genom att ladda ner, fylla i, skriva under och lämna in någon av våra två blanketter till personalen på korttidsvistelse/korttidstillsyn.

Uppdaterad: 20 december 2022