E-tjänst

Intresseanmälan om skolskjuts

Här kan du anmäla ditt intresse för att få åka skolskjuts.

För att få göra en intresseanmälan om skolskjuts ska eleven:

  • gå i grundskolan
  • gå i anvisad skola
  • ha tillräckligt långt avstånd till skola eller linjebusshållplats för att vara berättigad till skolskjuts

Om du inte har Bank-ID kan du mejla till fardtjanst@eskilstuna.se så skickar vi en blankett till dig.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Telefontid: vardagar kl. 8.30-9.30

Uppdaterad: 13 oktober 2021