E-tjänst

Intresseanmälan om modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Du behöver bara lämna in ansökan en gång för hela tiden i grundskolan. När ditt barn börjar på gymnasiet behövs en ny ansökan.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att eleven ska få modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Elever tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani chib och jiddisch kan få undervisning även om eleven saknar kunskaper i språket och även om de inte talar språket hemma varje dag. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråken är en kommun skyldig att ordna undervisning även om endast en elev väljer språket, om det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Ansökningsdatum

För att få modersmålsundervisning till höstterminen ska intresseanmälan skickas in senast den 1 maj.

Intresseanmälningar som kommer in efter sista anmälningsdatum sparas och behandlas inför nästa läsår.

Du behöver ingen e-legitimation för att göra ansökan.

Uppdaterad: 29 april 2024