E-tjänst

Eskilstuna kommun har i dagsläget två olika felanmälningstjänster. En för gator, belysning, klotter och en för lokaler, scener, badplatser med mera.

Här felanmäler du brister och fel på gator, lekplatser, parker, potthål, skadade skyltar, trasig gatubelysning, klotter, nedskräpning, glaskross, avsaknade brunnslock, bristande snöröjning eller halkbekämpning som tillhör Eskilstuna kommun.

Plats * (obligatorisk)
Välj via kategorierna ovan vilken specifik plats / lokal du vill göra en felanmälan på.


Välj via kategorierna ovan vilken specifik plats / lokal du vill göra en felanmälan på.

Beskriv felet i så stor detalj du kan och speciellt var felet har uppstått. OBS! Var gärna extra tydlig när det kommer till fel vid leder och spår när det kommer till trasiga ljus och nedfallna träd vilken sträcka felet är på.

Skicka med en bild på felet du vill anmäla.
Jag vill ha återkoppling * (obligatorisk)
Jag vill ha återkoppling


Om du vill ha återkoppling så måste du fylla i ditt namn och minst ett sätt vi kan kontakta dig.
Här felanmäler du brister och fel på arenor, badplatser, båtplatser, hamnar, campingar, fotbollsplaner, spontan­idrottsplatser, friluftsområden, leder och spår, utbildnings- och föreläsningslokaler och scener som tillhör Eskilstuna kommun.

Andra felanmälningstjänster

Uppdaterad: 6 december 2021