E-tjänst

Eskilstuna kommuns felanmälningstjänst.

Här felanmäler du nedskräpning, skadegörelse och klotter på lekplatser, parker, skyltar, gatubelysning, arenor, badplatser, båtplatser, hamnar, campingar, fotbollsplaner, spontan­idrottsplatser, friluftsområden, naturreservat, leder och spår, utbildnings- och föreläsningslokaler och scener som tillhör Eskilstuna kommun.

Du kan även anmäla brister på gator, halkbekämpning, snöröjning samt potthål och avsaknad av brunnslock på kommunens vägnät.

Minskad gräsklippning på gräsytor

Mer information och karta se vilka ytor det handlar om.

Titta där innan du felanmäler att gräset inte är klippt.

Återkoppling

När du anmäler kan du välja att få återkoppling på din anmälan. Med återkoppling menas att du får ett e-postmeddelande när vi tagit emot din felanmälan och du får sedan ytterligare ett e-postmeddelande när ärendet är hanterat. Vi återkopplar inte via telefon.

Andra felanmälningstjänster

Uppdaterad: 28 maj 2024