Eskilstuna kommun
E-tjänst

Eskilstuna kommuns felanmälningstjänst.

Här felanmäler du nedskräpning, skadegörelse och klotter på lekplatser, parker, skyltar, gatubelysning, arenor, badplatser, båtplatser, hamnar, campingar, fotbollsplaner, spontan­idrottsplatser, friluftsområden, naturreservat, leder och spår, utbildnings- och föreläsningslokaler och scener som tillhör Eskilstuna kommun.

Du kan även anmäla brister på gator, halkbekämpning, snöröjning samt potthål och avsaknad av brunnslock på kommunens vägnät.

Återkoppling

När du anmäler kan du välja att få återkoppling på din anmälan. Med återkoppling menas att du får ett mejl när vi tagit emot din felanmälan och du får sedan ytterligare ett mejl när ärendet är hanterat. Vi återkopplar inte via telefon.

Andra felanmälningstjänster

Uppdaterad: 31 juli 2023