E-tjänst

Eskilstuna kommuns felanmälningstjänst.

Här felanmäler du brister och fel på gator, lekplatser, parker, potthål, skadade skyltar, trasig gatubelysning, klotter, nedskräpning, glaskross, avsaknad av brunnslock, bristande snöröjning, halkbekämpning, arenor, badplatser, båtplatser, hamnar, campingar, fotbollsplaner, spontan­idrottsplatser, friluftsområden, leder och spår, utbildnings- och föreläsningslokaler och scener som tillhör Eskilstuna kommun.

Andra felanmälningstjänster

Uppdaterad: 4 mars 2022