Eskilstuna kommun
E-tjänst

Beställ ritning från bygglovsenheten

Här kan du beställa ritning, eller annan handling, på en fastighet. Du kan få handlingen utskriven på papper eller digitalt.

Kostnad

Kostnader för ritningar

Typ av handling

Omfattning*

Kostnad

  • Kopia eller utskrift på papper som lämnas ut eller skickas med post**.

    Ritningar: A3-format
    Andra handlingar: A4-format

  • Handling som exempelvis skannats och lämnats ut i digitalt format.

Upp till 9 sidor


Ingen avgift

10 sidor

60 kronor

För varje sida därutöver

6 kronor per sida

* Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text motsvarar två sidor.

** Utöver angivna kostnader tillkommer avgift för porto om beställaren vill få handlingar skickade via post.

Beställningsformulär

OBS! Det går inte att börja beställningen, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i beställningen.

Jag beställer ritning, eller annan handling, för fastighet:


Kontaktuppgifter beställarePersonnummer om privat beställare och organisationsnummer om beställaren är ett företag.

Typ av ritning eller handling
Typ av ritning eller handling

Leverans av ritning/handling
Leverans av ritning/handlingGodkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Uppdaterad: 6 september 2022