E-tjänst

Beställ karta för byggärende

Vid bygglovsansökan bör du först kontakta din bygglovshandläggare för att ta reda på vilket kartunderlag som krävs för ditt ärende.

En nybyggnadskarta eller en tomtkarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnation. I vissa fall kan vi behöva göra inmätningar av objekt för att komplettera kartan. Då tillkommer en extra kostnad.

Tomtkarta

En tomtkarta behövs vid tillbyggnad eller nybyggnad utanför detaljplanelagt område. Den kan användas för bygglov som rivningslov, fasadändring, skyltar på fasad och ändring av verksamhet. Du kan skapar din egen karta genom att följa vår guide.

Tomtkartan kan i vissa fall användas som underlag för andra typer av bygglovsansökningar tillsammans med en Förrättningskarta från Lantmäteriet (kontakta din bygglovshandläggare för mer information). Ska du däremot bygga inom detaljplanelagt område behövs en Nybyggnadskarta.

Tomtkartan är ett utdrag ur kartdatabasen utan fältkontroll. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera.

Det är alltid de fasta gränsmarkeringarna på marken som gäller. Kontakta Lantmäteriet för mer information om exakta tomtgränser.

Gör en egen tomtkarta genom att använda Eskilstunakartan och skriva ut ditt område.

Gör såhär för att skapa en egen tomtkarta:

 • Följ den här länken till Eskilstunakartan
 • Skriv in adress eller fastighetsbeteckning i sökfältet, välj sökträff så zoomas du dit.
 • Vill du mäta längd eller area i kartan kan du göra det med linjalverktyget. Dubbelklicka för att avsluta.
 • Välj utskriftssymbolen (Skriv ut karta). Där väljer du utskriftsstorlek, upplösning och skala. Klicka sedan på skapa PDF. Då skapas en pdf som du sedan kan skriva ut.

Vill du ha kartan i DWG-format behöver du istället beställa en Nybyggnadskarta via vår e-tjänst, då tillkommer en avgift enligt Taxa för bygglov m.m. (s. 28). Pdf, 2 MB.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur din fastighet är bebyggd och hur du får bebygga den.

Nybyggnadskartan redovisar vanligtvis:

 • Fastighetsgränser
 • Bestämmelser i gällande detaljplan
 • Rättigheter, såsom gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter mm.
 • Byggnader
 • Vägar
 • Höjdförhållanden på fastigheten
 • Markhöjder på anslutningspunkter till gata eller allmänplats vid behov.

Avgift
Vi tar ut en avgift för din beställning och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas oavsett om du beviljas bygglov eller ej.

Mätningstjänster utförs vid behov mot en avgift, enligt timtaxa och nedlagd tid.

Avgiften baseras på timtaxa och nedlagd tid. Se Taxa för bygglov på sida 28.

Handläggningstid
Det tar cirka 3-5 veckor från att kartan beställts tills den levereras. Under semesterperioden kan det ta längre tid.

Leverans
Kartan levereras som en utskriven karta eller i digital form (DWG samt i PDF).

 • Vilken fastighet det gäller (fastighetsbeteckning) och vad du ska bygga
 • Om det inom fastigheten pågår en lantmäteriförrättning

Utöver det behöver vi också följande uppgifter:

 • Uppgifter till fakturan: Namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och fakturaadress
 • Kontaktuppgifter till mottagaren av fakturan
 • Leveransadress: Postadress och/eller din e-postadress
 • Vilken karta vill du ha? Välj mellan papperskarta i A3 eller en digital PDF. Vid leverans av PDF får du också ett datautdrag i DWG-format

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 27 oktober 2023