E-tjänst

Beställ ett mätuppdrag

Eskilstuna kommun utför flera typer av mätuppdrag, du beställer alla via samma formulär. Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna, vad det kostar och göra din beställning.

Vi behöver ha din beställning i god tid. Du beställer via formuläret ovan.

Vi utför både grovutsättning och finutsättning.

En grovutsättning görs oftast innan schaktningsarbetet har påbörjats för att veta var på marken det behöver schaktas. När grovjobbet är klart är det dags att boka en finutsättning för att få hjälp med att placera formen där grunden för huset ska stå.

Vi behöver veta:

 • Vill du beställa grovutsättning, finutsättning eller båda
 • vilken fastighet det gäller
 • vilket bygglovsärende som avses
 • vad som ska byggas
 • önskat leveransdatum (vi gör sedan en bedömning om det är möjligt eller inte)
 • faktureringsadress

Vid en lägeskontroll mäter vi in formen för plattan som ska gjutas till byggnaden. Om plattan är gjuten så mäter vi in hörnen på plattan. Det gör vi för att få en sista kontroll av att huset kommer att byggas på rätt ställe.

Vi behöver veta:

 • vilken fastighet det gäller
 • vilket bygglovsärende som avses
 • vad som ska byggas eller har byggts
 • önskat leveransdatum (vi gör sedan en bedömning om det är möjligt eller inte)
 • faktureringsadress

Leverans av lägeskontroll

Om du beställer kartan av någon annan bör den se ut så här vid leverans.

Vi vill också att den kompletteras med en dwg-fil eller en koordinatlista.

Enbostadshus

Prissättningen gäller för varje separat beställning. Om du beställer utsättning av både bostadshus och garage, och dessa kan utföras vid samma tillfälle så anses det vara en beställning.

Om du beställer utsättning/utstakning av bostadshus och garage vid olika tillfällen, eller om det av praktiska skäl måste utföras vid olika tillfällen anses det vara flera beställningar

Flerbostadshus och andra komplicerade byggnader

Om du beställer utsättning/utstakning eller lägeskontroll av större byggnader som till exempel flerbostadshus, radhus eller byggnader med komplicerade geometrier som till exempel ovanligt många hörn, radier eller liknande, kommunicerar vi timpriset och du får betala efter nedlagd tid.

Lägeskontroll

En lägeskontroll kostar i normalfallet 5300 kr exklusive moms. Om du beställer lägeskontroll för byggnader med komplicerade geometrier som till exempel ovanligt många hörn, radier eller liknande, kommunicerar vi timpriset och du får betala efter nedlagd tid. Timpriset är 1330 kr/t exklusive moms.

För övriga priser se taxan nedan.

Var går mina fastighetsgränser?

Vi hjälper dig att leta upp och markera dina fastighetsgränser. Vi har tillgång till Lantmäteriets digitala data och det digitala arkivet med alla gamla kartor och förrättningshandlingar.

Ofta räcker det att leta upp gränser med hjälp av koordinater. Ibland finns det inte koordinater dokumenterade i moderna koordinatsystem och då krävs det en hel del forskning i gamla arkiv och flera besök på plats för att reda ut var gränsen går.

Hjälp oss hitta markeringar

Innan vi kommer ut underlättar det om ni letar fram och markerar de gränsmarkeringar runt er fastighet som ni har koll på. Gränsmarkeringar kan vara råstenar (gamla stenar som kan vara huggna fyrkantiga eller har en annan form), järndubbar i berg eller sten eller järnrör nedslagen i marken eller fastgjuten i ett fundament.

Gränsmarkeringar kan också vara gamla staketstolpar, men vilken sorts gränsmarkering som gäller framgår av förrättningskartan över fastigheten.

Exempel på gränsmarkeringar

Det kan hända att fastighetsgränserna är så oklara att vi inte med säkerhet kan fastställa var gränsen går, då får ni vända er till Lantmäteriet och ansöka om en fastighetsbestämning.

Observera att kommunen bara kan markera gränser med träkäppar. Om ni vill ha bestående markeringar i form av järnrör så är det Lantmäteriet ni måste vända er till.

Kostnad

Vid gränsutvisning använder vi oss av en timtaxa.
Vi kostar då 1330 kr/h + moms.

Uppdaterad: 11 januari 2024