E-tjänst

Begäran om registerutdrag

Här kan du begära, med stöd i dataskyddsförordningen GDPR, besked om behandlingen av dina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.

Den vars personuppgifter behandlas av kommunen har rätt att få informa­tion när person­upp­gifterna behandlas. Information om person­uppgifts­behand­lingen ska lämnas av kommunen både när upp­gifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Om du vill se vilka person­uppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag genom att fylla i blanketten Begäran om registerutdrag.

Uppdaterad: 12 oktober 2021