E-tjänst

Återrapportering av lovstöd

Återrapporteringen gäller höstlovet 2021 och aktiviteter ska rapporteras via formuläret nedan.

Återrapporteringen ska vara klar senast söndag 14 november 2021 men det går självklart att skicka in detta så fort aktiviteterna är avslutade.

Återrapporteringsformulär

OBS! Det går inte att börja återrapporteringen, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i formuläret.
(om det finns kvar delar av bidrag att betala tillbaka efter avslutade aktiviteter)


Textdokument / aktivitetsbeskrivning / summering
Uppdaterad: 13 oktober 2021