E-tjänst

Ansök till Högre Musiklinjen (HML)

Högre Musiklinjen är förberedande för yrkesutbildning inom musik och ansökan sker i samråd med undervisande musiklärare. Den sökande bör vara 15 år och linjen är öppen för alla musikämnen i Kulturskolan.

Ansökan är öppen 1 mars - 31 mars.

I formuläret nedan väljer eleven sitt huvudinstrument/-ämne och biinstrument/-ämne inom HML. Det finns även möjlighet att välja ett frivilligt tillval utöver dessa val samt HML-ensemble.

Ansökningsformulär

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.

INFORMATION OM ELEVENSkriv enligt formatet ÅÅMMDDXXXX

Om du har piano, gitarr eller dragspel som huvudinstrument, välj bland övriga instrument/ämnen.

Välj om du vill vara med i HML-ensemblen?
Välj om du vill vara med i HML-ensemblen?Fyll i vilka körer, orkestrar och ensembler på Kulturskolan du sjunger/spelar i.
INFORMATION OM MÅLSMAN / FAKTURAMOTTAGARE

Målsmans/fakturamottagarens förnamn.

Målsmans/fakturamottagarens efternamn

Målsmans/fakturamottagarens personnummer. Skriv in enligt formatet ÅÅMMDDXXXX

Målsmans/fakturamottagarens telefonnummer.

Målsmans/fakturamottagarens e-postadress.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 15 februari 2022