E-tjänst

Ansök till Högre Musiklinjen (HML)

Högre Musiklinjen är förberedande för yrkesutbildning inom musik och ansökan sker i samråd med undervisande musiklärare. Den sökande bör vara 15 år och linjen är öppen för alla musikämnen i Kulturskolan.

Ansökan är stängd.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 14 april 2023