E-tjänst

Ansök om vänortsbidrag

Kommunstyrelsen i Eskilstuna avsätter varje år pengar som fördelas som resebidrag till föreningar för besök i vänorterna. Föreningar registrerade i Eskilstuna kommuns föreningsregister kan ansöka om bidrag.

Vänortsbidraget ska uppmuntra föreningar i kommunen att besöka och skapa
utbyten med föreningar i vänorterna. Ungdomsutbyten ska prioriteras.

 • Alla föreningar, registrerade i Eskilstuna kommuns föreningsregister, kan söka
  vänortsbidrag.
 • Vänortsverksamhet i kommunens förvaltningar bekostas av respektive förvaltning.
 • Ansökan om vänortsbidrag kan göras varje år till och med 31 december för att
  utnyttjas under kommande år.
 • Ansökningsblankett för rese- och administrationsbidrag finns på eskilstuna.se/
  Om kommunen/Internationellt/Vänorter.
 • Vänortsdelegationen fördelar verksamhetsårets bidrag under februari månad och
  meddelar skriftligt alla sökanden.
 • Före utbetalning av vänortsbidraget ska föreningen kontakta vänortsdelegationens
  sekreterare och lämna skriftlig information om resa, program samt
  deltagarförteckning med deltagarnas födelseår.
 • Efter avslutad vänortsaktivitet ska föreningen lämna en kort reserapport med
  definitiv deltagarförteckning till vänortsdelegationens sekreterare.
 • Vänortsföreningar som beviljats administrationsbidrag ska efter årsmöte skicka
  verksamhetsberättelse, årsredovisning och föreningens medlemsförteckning till
  vänortsdelegationens sekreterare. Därefter betalas administrationsbidraget.

Ansökan för kommande år ska vara inkommen senast 31 december.

Resebidrag

Vänortsdelegationen fattar beslut om för­del­ningen av rese­bidraget. Vänortsbidraget är tänkt som stimulans för att söka kontakter med föreningar i vän­orterna. Vänortsbidraget är fram­för­allt inriktat på att stödja ung­doms­grupper för kontakter med vänorterna.

Administrationsbidrag

Det finns också möjlighet att söka så kallat administrationsbidrag för de vän­orts­före­ningar som finns i Eskilstuna.

Vem fattar besluten om bidragen?

Vänortsdelegationen fattar besluten om vilka föreningar som får bidragen. Vänortsdelegationen är en politisk delegation med uppgift att för­dela vän­orts­bidrag till föreningar i Eskilstuna.

Vänortsdelegationen är den­samma som kommun­full­mäk­tiges ordförande och två vice ordföranden.

Uppdaterad: 5 september 2023