E-tjänst

Trygghetslarm är ett larm i form av ett halsband eller armband. Med hjälp av det kan du nå vård- och omsorgspersonal dygnet runt vid akuta behov i ditt hem. Ansök om trygghetslarm i vår e-tjänst, eller genom att kontakta en biståndshandläggare.

Du kan också kontakta våra biståndshandläggare på 016-710 21 00.

Du som gör ansökan kan antingen vara den som själv behöver trygghetslarm, eller så är du ombud åt någon som behöver trygghetslarm. Du som har fyllt 75 år och ännu inte har några hemtjänstinsatser beviljas alltid trygghetslarm i Eskilstuna.

Skicka gärna in underlag för omvårdnadsavgift Pdf, 164 kB. i samband med din ansökan.

Efter ansökan om trygghetslarm

  • Installation: Inom fem vardagar efter att ansökan kommit till oss, installerar en medarbetare larmet hos dig och säkerställer att det fungerar. Det krävs inget telefonabonnemang för att ha ett trygghetslarm.
  • Nyckelkvittens: Medarbetaren tar emot den bostadsnyckel som du lämnar för att kunna ta emot hjälp vid behov.
    Information: Du får skriftlig information om hur trygghetslarm fungerar och vad det innebär.
  • Test: Larmets funktion testas med automatik en gång per dygn. Om larmsignalen inte når fram till larmcentralen söker de kontakt med dig. En gång per månad uppmanas du själv att provlarma.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021