E-tjänst

Ansök om tillstånd för registreringslotteri

Här ansöker föreningar om att anordna registereringslotteri hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Så här ansöker ni om att anordna registeringslotteri

Ladda ner eller skriv ut blanketten nedan. Fyll sedan i den och skicka in den antingen via post eller lämna in den direkt till handläggare på Arenor och friluftsliv. Filer som ska bifogas kan antingen skrivas ut och lämnas in via post eller på plats eller så kan dessa filer skickas via e-post. Se post- och besöksadress och e-postadress nedan.

Föreningen ska tillsammans med ansökan även bifoga:

  • Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras samt vem som är föreningens lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Förteckning över styrelseledamöter
  • Den senaste verksamhetsberättelsen

Ni ansöker om att anordna registereringslotteri hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Skicka eller lämna in ansökan tillsammans med ovannämnd information till adress nedan. En registrering kostar 500 kr och betalas in enligt instruktion vid godkänd registrering.

Skicka/lämna in ansökan till:

Ulrika Wimnell, Arenor och friluftsliv, Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Telefon:
016-710 30 56
E-post: ulrika.wimnell@eskilstuna.se
Besöksadress: Munktellarenan, Verkstadsgatan 5, Eskilstuna
Postadress: Ulrika Wimnell, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besökstider: måndag-torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00, fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

Uppdaterad: 12 oktober 2021