E-tjänst

Ansök om tillstånd för brandfarliga varor

Här kan du göra en ansökan om tillstånd för brandfarliga varor.

Om du ska hantera brandfarliga varor i större mängder, krävs särskilt tillstånd. Ansök om tillstånd senast tre månader innan du ska börja hantera brandfarliga och explosiva varor. Det är också viktigt att du ansöker om tillstånd i god tid innan giltigt tillstånd går ut.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 20 december 2021