E-tjänst

Här ansöker du om stöd enligt socialtjänstlagen. Stödet ska ge dig möjlighet att leva ett hälsosamt liv och delta i samhället på dina villkor. Alla våra medarbetare arbetar för att du ska få möjlighet att bibehålla eller förbättra det du klarar av på egen hand så att du kan fortsätta vara självständig utifrån dina förutsättningar.

Exempel på stöd som du kan bli beviljad enligt socialtjänstlagen:

Så ansöker du om stöd enligt socialtjänstlagen

Du kan ansöka på tre olika sätt:

Om du gör ansökan som ombud eller god man/förvaltare behöver du skicka in fullmakt eller registerutdrag, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Skicka gärna in underlag för vård- och omsorgsavgift i samband med din ansökan.

Efter ansökan

 1. Kontakt: Efter att du har gjort din ansökan så kommer du att tilldelas en handläggare inom 14 dagar.
 2. Utredning: Handläggaren bedömer ditt behov av stöd utifrån information från dig själv och vid behov andra i din närhet, som exempelvis arbetsterapeut eller sjuksköterska. Bedömning utgår utifrån dina behov och att du ska få möjlighet att bibehålla eller förbättra det du klarar av på egen hand, så att du kan fortsätta vara självständig utifrån dina förutsättningar.
 3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Om din ansökan beviljas

 1. En medarbetare från hemtjänsten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med inledningssamtal hemma hos dig, inom två veckor. På mötet gör du och en kontaktpersonal tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt. Dina anhöriga är välkomna att delta om du vill det.
 2. Du kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen.
 3. Vi vill att du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor. Du får besök av medarbetare från hemtjänsten de tider ni har kommit överens om. Tillsynsbesök på natten sker främst via trygghetskamera och/eller trygghetssensor.
 4. Genomförandeplanen följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

En medarbetare från hemtjänsten kontaktar dig. Ni går igenom eventuella allergier och kommer tillsammans överens om vad beställningen gäller; matlag eller hemleverans av matlåda. Önskemålet dokumenteras i genomförandeplanen.

Avlösningen sker utifrån genomförandeplan, som upprättas tillsammans med dig och en anhörig.

Du blir kontaktad av hemtjänsten för ett första möte.

 1. Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal då du berättar vad du behöver för att trivas. Under samtalet ger vi information om korttidsverksamheten och du har möjlighet att ställa frågor. Dina anhöriga är välkomna att delta.
 2. Du får en kontaktperson som ska bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet under din korttidsvistelse.
 3. Inom två veckor gör vi tillsammans en genomförandeplan. Planen beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt.
 4. Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

 • Du blir kontaktad av en av våra medarbetare för att planera boendestödet. Du är en viktig del i planeringen, som ska utgå ifrån dina behov och önskemål.
 • Vi följer regelbundet upp dina mål.
 • Nattpatrullen ansvarar för stöd på natten. De finns på telefon eller åker hem till dig om du behöver det.
 • Du som har kontakt med både socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård får hjälp med samordning av dina insatser, om du vill. I så fall får du hjälp med att få en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Se film om samordnad individuell plan, SIP.

 1. Vi erbjuder plats på den dagverksamhet som bäst kan tillgodose ditt behov.
 2. En medarbetare från dagverksamheten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med ett välkomstsamtal, antingen hemma hos dig eller på enheten.
 3. Tillsammans med utsedd kontaktpersonal gör du en genomförandeplan för din vistelse på dagverksamheten.
 4. Vi vill att du är så delaktig du kan i, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor.
 5. I insatsen ingår resor till och från dagverksamheten som utförs av Sörmlandstrafiken, så kallade fasta resor.

I dagverksamheten serveras frukost, lunch och kaffe i en lugn miljö. Vi erbjuder flera olika aktiviteter som sång, musik, spel, handarbeten, promenader och andra fysiska aktiviteter.

För dig som har dagverksamhet i form av avlösning erbjuds främst stillsamma aktiviteter med fokus på trygghet och välbefinnande.

Du blir kontaktad av ansvarig enhetschef för att planera inför flytten till boendet. I planeringen utgår vi från dina behov och vi strävar efter att möta dina önskemål.

Du som har kontakt både med socialtjänst, habilitering och hälso- och sjukvård kan få hjälp med samordningen av dina insatser. Det kallas att du får en samordnad individuell plan, SIP. Du bestämmer själv om du vill ha en samordnad individuell plan. Se film om Samordnad individuell plan, SIP.

 1. Arbetshandledare som arbetar med sysselsättning kontaktar dig och erbjuder en plats senast inom tre månader efter att du fått beslut om sysselsättning.
 2. Du och arbetshandledaren planerar tillsammans din tid i sysselsättningen. Läs vad du har rätt till i din sysselsättning.
 3. Du får pengar de dagar du är i den dagliga verksamheten, så kallad rehabiliteringsersättning.

 1. Du sätts upp på en väntelista. Väntetiden kan vara från en vecka till några månader, beroende till exempel på hur många som står i kö. Vår ambition är att du ska få plats inom tre månader efter beslutet. I Eskilstuna kan du inte välja vård- och omsorgsboende enligt den frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV). Om du ändå vill jämföra de olika boendena kan du göra det genom Socialstyrelsens äldreguide - webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden.
 2. När det blir en plats ledig kommer vi att kontakta dig eller någon anhörig via telefon och meddela på vilket boende du fått plats på. Du behöver lämna svar inom en vecka.
 3. Om du vill bo på ett annat boende än där du fått plats, kan du ställa dig i kö för omflyttning till det önskade boendet. Det gör du när du har flyttat in. Observera att om du tackar nej till den erbjudna platsen, frånsäger du dig plats på vård- och omsorgsboende. Du kan göra en ny ansökan, men hamnar då sist i boendekön. Tackar du nej till anvisad plats och vistas på en korttidsplats, har du ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen utan får återvända till egna hemmet.
  Om du är medboende utan eget boendebeslut, tänk då på att du som efterlevande inte har rätt att bo kvar. Vi rekommenderar därför att du ställer dig i bostadskö direkt när ni flyttar in.
 4. Enhetschefen på boendet kommer att kontakta dig eller någon anhörig för att meddela datum för inflyttning och annat praktiskt kring inflyttningen.
 5. Inför inflyttning skriver du på ett hyreskontrakt och betalar hyra från och med det datum då du flyttar in. På boendet Djurgården betalar du ingen hyra utan istället en boendeavgift. Bostaden hyrs ut med säng, larm, läkemedelsskåp och visst förrådsutrymme. Övrig inredning tar du själv med dig.
 6. Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal i samband med inflyttningen. Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att trivas. Du får en kontaktpersonal, som är särskilt utsedd för att bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet i boendet. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt

 • Installation: Inom fem vardagar efter att beslutet kommit till larmgruppen, så installerar en medarbetare larmet hos dig och säkerställer att det fungerar. Det krävs inget telefonabonnemang för att ha ett trygghetslarm.
 • Nyckelkvittens: Medarbetaren tar emot den bostadsnyckel som du lämnar för att kunna ta emot hjälp vid behov.
  Information: Du får skriftlig information om hur trygghetslarm fungerar och vad det innebär.
 • Test: Larmets funktion testas med automatik en gång per dygn. Om larmsignalen inte når fram till larmcentralen söker de kontakt med dig. En gång per månad uppmanas du själv att provlarma.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

 • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 20 januari 2023