E-tjänst

Ansök om riksfärdtjänst

Här hittar du ansökningsblanketter som har med riksfärdtjänst att göra.

Blanketterna kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Vissa blanketter kräver namnunderskrift. Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till oss med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 4 december 2023