E-tjänst

Ansök om resebidrag

När du går på gymnasiet, på annan ort än din hemort, kan du ansöka om studiehjälp i form av ett resebidrag för dina resor.

Uppdaterad: 22 augusti 2022