Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om projektstöd till fria kulturutövare

Projektstöd till fria kulturutövare är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Ansökan om stöd kan göras löpande under året.

För ändamålet finns 500 000 kr avsatt per år. Kulturaktörer som fått beslut om stöd ska redovisa verksamhet och ekonomi, senast två månader efter avslutat projekt.

 • Kulturarrangemang som är öppna för publik inom Eskilstuna kommun, till exempel föreställningar, konserter, festivaler, utställningar, filmvisningar och litterära program.
 • Produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik inom Eskilstuna kommun.
 • Ett projekt kan omfatta enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period om högst ett år.
 • Stöd ges främst för projekt på professionell nivå, men även amatörkulturprojekt av hög kvalitet kan få stöd.

 • är av hög konstnärlig kvalitet.
 • intresserar och når en publik inom Eskilstuna kommun.
 • bidrar till utveckling av Eskilstunas kulturliv.
 • ökar tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar.
 • bidrar till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare inom Eskilstuna kommun.

Att den organisation/kulturaktör som ansöker har

 • huvudansvar för projektet
 • erfarenhet av och kompetens att planera och genomföra projekt.
 • rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera källor.
 • lämplig lokal eller plats för arrangemangen.
 • kommunikation och publikarbete, anpassat till projektets målgrupp.
 • samverkan med andra parter.
 • planering för utveckling över tid (för återkommande projekt).

 • projekt som främst vänder sig till en sluten krets, exempelvis medlemmar.
 • verksamheter där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, exempelvis insamling av pengar, firande av högtider eller opinionsbildning i olika frågor.
 • kurser och liknande verksamhet inom pågående utbildning.
 • produktion och utgivning av media som skivor, böcker, tidskrifter, film, radio och TV.
 • projekt som kan ses som en del i ordinarie återkommande verksamhet.
 • utställningsersättning till redan påbörjade eller befintliga projekt.

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 1 januari 2021