E-tjänst

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende / äldreboende / demensboende

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende i vår e-tjänst, eller genom att skriva ut, fylla i och skicka in en blankett.

För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation. Om du gör ansökan som ombud behöver du skicka in fullmakt, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Skicka gärna in underlag för omvårdnadsavgift Pdf, 164 kB. i samband med din ansökan.

Efter ansökan

 1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig inom tre arbetsdagar från det att din ansökan har kommit in. Handläggaren bokar in möte via telefon eller besök för att ställa frågor om dina behov.
 2. Utredning: Handläggaren bedömer ditt behov av stöd utifrån information från dig själv och vid behov andra i din närhet, som exempelvis arbetsterapeut eller sjuksköterska. Bedömning utgår ifrån för att du ska få en fungerande vardag med skälig levnadsnivå.
 3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Efter beslut

När du beviljats plats på vård- och omsorgsboende

 1. Du sätts upp på en väntelista. Väntetiden kan vara från en vecka till några månader, beroende till exempel på hur många som står i kö. Vår ambition är att du ska få plats inom tre månader efter beslutet. I Eskilstuna kan du inte välja vård- och omsorgsboende enligt den frivilliga lagen om valfrihetssystem (LOV). Om du ändå vill jämföra de olika boendena kan du göra det genom Socialstyrelsens äldreguide - webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden.
 2. När det blir en plats ledig kommer vi att kontakta dig eller någon anhörig via telefon och meddela på vilket boende du fått plats på. Du behöver lämna svar inom en vecka.
 3. Om du vill bo på ett annat boende än där du fått plats, kan du ställa dig i kö för omflyttning till det önskade boendet. Det gör du när du har flyttat in. Observera att om du tackar nej till den erbjudna platsen, frånsäger du dig plats på vård- och omsorgsboende. Du kan göra en ny ansökan, men hamnar då sist i boendekön. Tackar du nej till anvisad plats och vistas på en korttidsplats, har du ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen utan får återvända till egna hemmet.
  Om du är medboende utan eget boendebeslut, tänk då på att du som efterlevande inte har rätt att bo kvar. Vi rekommenderar därför att du ställer dig i bostadskö direkt när ni flyttar in.
 4. Enhetschefen på boendet kommer att kontakta dig eller någon anhörig för att meddela datum för inflyttning och annat praktiskt kring inflyttningen.
 5. Inför inflyttning skriver du på ett hyreskontrakt och betalar hyra från och med det datum då du flyttar in. På våra boenden Djurgården och Trumslagargården betalar du ingen hyra utan istället en boendeavgift. Bostaden hyrs ut med säng, larm, läkemedelsskåp och visst förrådsutrymme. Övrig inredning tar du själv med dig.
 6. Vi erbjuder dig ett välkomstsamtal i samband med inflyttningen. Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att trivas. Du får en kontaktpersonal, som är särskilt utsedd för att bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet i boendet. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021