E-tjänst

Ansök om plats på förskola

Barn som är 1-5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar. Är du arbets­sökande eller föräldra­ledig, med yngre syskon, har barnet rätt till 25 timmar i veckan. Här ansöker du om plats till förskolan.

För att logga in i e-tjänsten behöver du använda e-legitimation

Om du saknar e-legitimation kan du ansöka om sms-inloggning hos Eskilstuna direkt.

Du som har skyddad adress eller saknar svenskt personnummer

Kontakta Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00, e-post info@eskilstuna.se eller besök på Alva Myrdals gata 5.

Besked om plats

Du får besked om plats på förskola via e-post eller brev. När du fått besked ska du gå in i e-tjänsten för förskola och meddela om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

OBS! Du behöver lämna svar inom sju dagar annars går platsen till annan sökande och ditt barn förlorar sin plats i kön.

Uppdaterad: 12 oktober 2021