E-tjänst

Ansök om plats ExtraResursCenter (ERC)

Information om hur du kan ansöka om plats på ExtraResursCenter.

ERC är en verksamhet för gymnasieungdomar inom autismspektrum eller med autismliknande svårigheter.

Fyll i blanketten och skicka den till:

Expeditionen
Rinmangymnasiet
Gredbyvägen 1
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 26 februari 2024