Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om planbesked eller upphävande av tomtindelning

Här kan du ansöka om planbesked eller upphävande av tomtindelning.

I e-tjänsten väljer du om du vill ansöka om planbesked eller upphävande av tomtindelning.

Om du inte har BankID kan du använda våra ansökningsblanketter för planbesked respektive upphävande av tomtindelning. 

Läs igenom information om vilka handlingar du ska bifoga, kostnad m.m. innan du gör din ansökan.

Påskriven ansökningsblankett skickas med post till

Eskilstuna kommun
Planenheten
631 86 Eskilstuna

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 21 februari 2023