E-tjänst

Ansök om planbesked eller upphävande av tomtindelning

Här kan du ansöka om planbesked eller upphävande av tomtindelning.

I e-tjänsten väljer du om du vill ansöka om planbesked eller upphävande av tomtindelning.

Om du inte har BankID kan du använda våra ansökningsblanketter för planbesked respektive upphävande av tomtindelning. 

Läs igenom information om vilka handlingar du ska bifoga, kostnad m.m. innan du gör din ansökan.

Påskriven ansökningsblankett skickas med post till:
Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Planavdelningen

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 11 oktober 2021