E-tjänst

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du ett rörelsehinder som gör att du inte kan förflytta dig till fots utan stora svårigheter? Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär eller vårdinrättning.

Blanketterna kan du fylla i direkt i datorn och sedan spara och/eller skriva ut. Vissa blanketter kräver namnunderskrift. Underskriften får du göra efter utskrift och därefter skicka till oss med vanlig post till den adress som anges på blanketten.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 2 mars 2022