E-tjänst

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är främst avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

Uppdaterad: 11 oktober 2021