E-tjänst

Ansök om musikstipendium

Musikstuderande, som har studerat vid Eskilstuna kulturskola (tidigare musikskola) och som har påbörjat en eftergymnasial utbildning med musikalisk inriktning, kan söka stipendium ur John Norrmans musikstipendiestiftelse.

Stipendienämnden har beslutat att ingen utdelning kommer att ske 2020, eftersom disponibelt belopp är för litet.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 7 september 2021