E-tjänst

Ansök om lovstöd

Möjligheten finns att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år.

Lovstöd är ett ekonomiskt bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Ansökan är öppen i anslutning till de olika skolloven (höst-, vinter-, sport- och sommarlov)

Ansök lovstöd

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 11 juli 2023