E-tjänst

Ansök om lovstöd 2021 - Bidrag till kostnadsfria jullovs­aktiviteter

Under 2021 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under jullovet för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov! Jullovet avser perioden 22 december 2021 - 9 januari 2022.

Förlängd jullovsansökan

På grund av tekniska problem förlänger vi ansökningsperioden för lovstödet till och med 8 december. Ansökan skickas direkt till peter.zens@eskilstuna.se

Ansökan ska innehålla:

 • Studieförbundets eller föreningens namn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Kontaktpersonens roll
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Aktivitetsbeskrivning
 • Projektbeskrivning / plan
 • Tidsram
 • Plats
 • Budget
 • Summa ni söker bidrag för

Har ni redan skickat en ansökan men inte fått kvittens via e-post? Då har ansökan inte registrerats och ni behöver kontakta peter.zens@eskilstuna.se


Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Efter lovet ska den förening som beviljats lovstöd redovisa:

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-18 år som har deltagit i lovaktiviteterna
 • effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna

Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda föreningar.

 • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
 • Ansökningar som bidrar till att barn i socioekonomiskt svaga miljöer får ett meningsfullt sommarlov.
 • Ansökningar som har geografisk spridning i Eskilstuna.
 • Ansökningar som skapar en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt.
 • Aktiviteter som beviljas lovstöd ska vara religiöst och politiskt obundna.

Pengarna i lovstödet är avsedda för aktiviteter under jullovet 2021.

Jullovet avser perioden 22 december 2021 - 9 januari 2022.

Peter Zens

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 2 december 2021