Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om lovstöd - Bidrag till kostnadsfria lov­aktiviteter

Möjligheten finns att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Vem kan söka lovstöd?

Stödberättigade föreningar, studieförbund och kommunala verksamheter har möjlighet att söka detta bidrag.

Vilka lov kan man söka bidrag för?

Under 2023 finns möjligheten att söka lovstöd för alla årets lov.

Sportlovet

Ansökningsperiod för lovstöd: 13 januari - 25 januari.
Sportlovet avser perioden: 18 februari - 26 februari (vecka 8).

Påsklovet

Ansökningsperiod för lovstöd: 3 mars - 15 mars.
Påsklovet avser perioden: 7 april - 16 april (vecka 15).

Sommarlovet

Ansökningsperiod för lovstöd: 6 april - 19 april.
Sommarlovet avser perioden: 8 juni - 13 augusti (veckorna 23-32).

Höstlovet (läslovet)

Ansökningsperiod för lovstöd: 22 september - 4 oktober.
Höstlovet avser perioden: 28 oktober - 5 november (vecka 44).

Jullovet

Ansökningsperiod för lovstöd: 31 oktober - 9 november.
Avser perioden: 21 december - 8 januari (veckorna 51 - 1).

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Efter lovet ska den förening som beviljats lovstöd redovisa:

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-18 år som har deltagit i lovaktiviteterna
 • effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna

 • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
 • Ansökningar som bidrar till att barn i socioekonomiskt svaga miljöer får ett meningsfullt sommarlov.
 • Ansökningar som har geografisk spridning i Eskilstuna.
 • Ansökningar som skapar en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt.
 • Aktiviteter som beviljas lovstöd ska vara religiöst och politiskt obundna.

Återrapportering ska göras efter genomförda aktiviteter. Information om återrapportering ges i samband med beslut om beviljat lovstöd.

Peter Zens

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 2 mars 2023