E-tjänst

Ansök om kommunalt driftbidrag för enskild väg

Som vägsamfällighetsförening, vägförening eller vägföretag vid åretruntboende kan ni söka bidrag från kommunen för att sköta vägen. Bidraget söks för viss väglängd och för den väg eller sträcka som inte har statligt bidrag.

Uppdaterad: 12 oktober 2021