E-tjänst

Ansök om kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är ett bidrag som du som har en funktionsnedsättning kan få från kommunen. Bidraget är en hjälp för att betala hyran för din bostad.

Du som ansöker kan vara den som behöver bostadstillägg, eller företrädare för en person som behöver bostadstillägg. Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg från och med den månad när du lämnar in ansökan. 

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg både när du bor hemma och om du bor på ett vård- och omsorgsboende.

Vem kan få kommunalt bostadstillägg?

För att få kommunalt bostadstillägg ska du uppfylla följande:

  • Ha en funktionsnedsättning.
  • Vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.
  • Ha ett biståndsbeslut på boende med särskilt stöd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS eller boende med särskilt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, i Eskilstuna kommun

Efter ansökan

En avgiftshandläggare tar emot din ansökan och beslutar om du kan få kommunalt bostadstillägg eller inte. Avgiftshandläggaren räknar ut hur mycket kommunalt bostadstillägg du kan få. Det beror på hur stor inkomst du har och hur hög hyran är. Ju mindre inkomst du har desto mer kan du få. Om du bor tillsammans med någon räknas era inkomster ihop. Kontakta din avgiftshandläggare om du vill veta hur mycket just du kan få.

Efter beslut

När du har beviljats kommunalt bostadstillägg

En avgiftshandläggare kontaktar dig för att få kontouppgifter så att det kommunala bostadstillägget kan betalas ut till dig. Du kan få kommunalt bostadstillägg från och med den månad då ansökan kommit in till avgiftshandläggarna.

Om du får avslag på din ansökan

Du kan inte överklaga beslutet.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 16 januari 2023