E-tjänst

Ansök om insatser enligt LSS

Här kan du ansöka om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS.

Vem kan få insatser enligt LSS?

Du kan få insatser enligt LSS om du har något av följande:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Så ansöker du om insatser enligt LSS

Du som ansöker kan vara någon av följande:

 • Den som behöver insatsen, om du är över 18 år. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. 
 • Företrädare för en person som behöver insatsen.
 • Vårdnadshavare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan.

Du kan ansöka på tre olika sätt:

Om du gör ansökan som ombud eller god man behöver du skicka in fullmakt, antingen via e-tjänsten eller separat via post.

Efter ansökan

 1. Kontakt: Efter att du har gjort din ansökan så kommer du att tilldelas en handläggare inom 14 dagar
 2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt/ditt barn/ungdoms behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Efter beslut

När du har blivit beviljad en eller flera insatser enligt LSS erbjuds du en individuell plan. I planen listas dina beslutade och planerade insatser samt åtgärder från andra än kommunen eller regionen.

 1. Välj vem som ska anordna din assistans. Du kan välja mellan något av följande:
  • Anställa assistenter själv och bli din egen assistansanordnare.
  • Kontakta en annan privat assistansanordnare.
  • Anlita Eskilstuna kommun för att få hjälp med att anordna din assistans.
 2. Meddela ditt val till kommunen.
 3. Du eller din assistansanordnare ska skicka in en kopia på uppdragsavtalet mellan dig och assistansanordnaren. Om du väljer en privat anordnare av din assistans ska du även skicka in tillståndsbeviset från IVO. Detta gäller också om du senare väljer att byta anordnare av din assistans. Du kan inte få ersättning för eventuell assistans som har utförts innan uppgifterna inkommit och kontrollerats.
 4. Om du anlitat en assistansanordnare eller själv anställer assistenter ska du också lämna uppgifter som visar den arbetstid som varje assistent har arbetat. Uppgifterna ska lämnas till kommunen månadsvis i efterhand, senast två veckor efter utförd assistans, på blanketten Redovisning av utförd assistans Pdf, 158 kB..

Anställa assistenter själv, bli egen assistansanordnare

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration. Innan dina assistenter börjar sitt arbete behöver du göra en anmälan till IVO. Du måste också vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Anlita privat assistansanordnare

Kommunen får inte rekommendera någon speciell anordnare. På internet finns det information om olika privata assistansanordnare. Privata assistansanordnare måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd. För att ta del av assistansanordnare som har tillstånd, kan du skicka en begäran till registrator.tillstand@ivo.se

Anlita Eskilstuna kommun som assistansanordnare

Om du vill att Eskilstuna kommun ska utföra din personliga assistans kan du ringa 016-710 10 00 och be att bli kopplad till en enhetschef som ansvarar för utförande/anordnande av personlig assistans.

 1. Arbetshandledare som arbetar med daglig verksamhet kontaktar dig och erbjuder en plats senast inom tre månader efter att du fått beslut om daglig verksamhet.
 2. Du och arbetshandledaren planerar tillsammans din tid i den dagliga verksamheten. Läs om dina rättigheter i daglig verksamhet. Det finns också en inläst text om dina rättigheter i daglig verksamhet.
 3. Du får pengar de dagar du är i den dagliga verksamheten, så kallad habiliteringsersättning.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 12 juni 2024