E-tjänst

Ansök om föreningsbidrag

Här kan föreningar ansöka om bidrag följa sin ansökan.

Ny portal för bidrag och lokalbokning

Eskilstuna kommun byter till en ny portal för ansökningar om föreningsbidrag och lokalbokningar.

Ansökningar om bidrag

  • 9 december 2021: Interbook GO stängs för ansökningar om bidrag
  • 1 januari 2022: nya portalen öppnar för ansökningar om bidrag
  • 10-31 december 2021 kan inga ansökningar om bidrag göras

  Registrera er som ny kund

  För att kunna boka lokaler och ansöka om bidrag 2022 måste er förening senast 31 december 2021:

  1. registrera er som ny kund i i den nya portalen
  2. ansöka om att bli stödberättigad förening igen i den nya portalen

  Lista över föreningsbidrag

  Sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag.

  Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler. Sista ansökningsdag är 1 september.

  Det kan gälla allt från en teateruppsättning till en SM-tävling i skytte, eller en musikfestival. Ansökan sker löpande.

  Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler. Sista ansökningsdag är 1 september.

  Kan sökas av föreningar som gör en särskild samhällsinsats. Det kan exempelvis gälla verksamhet för utsatta grupper eller verksamhet som leder till att människor mår bättre. Sista ansökningsdag är 1 september.

  Kommunfullmäktige har beslutat om handlingsplaner för idrott och kultur för att göra Eskilstuna mer attraktivt. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök, eller verksamhet för nya målgrupper. Ansökan sker löpande.

  Utbildningsbidrag kan dels ges till föreningar som anordnar utbildningar för andra föreningar, dels till föreningar som deltar i utbildningar. Ansökning sker löpande.

  Sista ansökningsdag är 1 mars.

  Uppdaterad: 15 december 2021