Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om föreningsbidrag

Här kan föreningar ansöka om bidrag följa sin ansökan.

Ny portal för bidrag och lokalbokning

Föreningsbidrag

Du ansöker om stöd och bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag. Ansökningsperiod och sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag. För att komma in i portalen behver du ha ett personnummer och BankID eller Freja eID.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan sker löpande under året.

Arrangemangsbidrag för publik verksamhet - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Föreningar som utbildar ledare och styrelse kan ansöka om bidraget. Föreningen behöver vara stödberättigad och ha verksamhet för
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Ansökan sker löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag - för ledare och styrelse - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Stödberättigade föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar innevarande år kan ansöka om detta bidrag.

Föreningen kan ansöka en gång per år.

Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen med upp till 30 procent av den totala investeringskostnaden. För mindre investeringsbidrag gäller max 50 000 kr och för större investeringsbidrag max 300 000 kr.

Föreningen kan söka när som helst under året.
Läs mer och ansök om mindre investeringsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om program för idrott och kultur. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Föreningen kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av den särskilda verksamheten.

Ansökan sker löpande under året.

Stimulansbidrag för kultur och idrott - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar, ej idrottsföreningar

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som har verksamhet för:
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Föreningar ansöker genom att redovisa deltagarnas närvaro i portalen för bokning och bidrag.

Verksamhetsbidrag för barn och unga samt för vuxna med funktionsnedsättning - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Idrottsföreningar

Idrottsföreningar ansöker genom att redovisa under "Närvaro" i menyn i portalen för bokning och bidrag.

Stödberättigade föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle för särskilda målgrupper skapar särskild samhällsnytta. Föreningen har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin verksamhet. Det kan till exempel gälla social verksamhet, arbete för ökad jämställdhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning (särskilt barn och unga), miljöförbättrande verksamhet eller samordning av föreningar. Föreningen söker bidrag för kostnader som uppstår i samband med verksamheten.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 31 oktober.

Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar med parasport

Ansökan för föreningar med parasport

Studieförbund som uppfyller både statens och kommunens villkor kan söka detta bidrag:

Verksamhetsbidrag för studieförbund - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 september.

Bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar.

Föreningar som har orienteringsverksamhet kan söka detta bidrag.

Bidrag för framtagande av orienteringskartor

Uppdaterad: 15 december 2021