E-tjänst

Ansök om föreningsbidrag

Här kan föreningar ansöka om bidrag och följa sin ansökan.

Föreningsbidrag

Du ansöker om stöd och bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag. Ansökningsperiod och sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag. För att komma in i portalen behöver du ha ett personnummer och BankID eller Freja eID.

Kontakta föreningsstöd om er förening har en idé som ni vill genomföra men inte hittar något bidrag som passar er idé.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök arrangemangsbidrag för publik verksamhet

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Föreningar som utbildar ledare och styrelse kan ansöka om bidraget. Föreningen behöver vara stödberättigad och ha verksamhet för
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök ledarutbildningsbidrag - för ledare och styrelse

Stödberättigade föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar innevarande år kan ansöka om detta bidrag.

Föreningen kan ansöka en gång per år.

Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen med upp till 30 procent av den totala investeringskostnaden. För mindre investeringsbidrag gäller max 50 000 kr och för större investeringsbidrag max 300 000 kr.

Ansökan är öppen hela året.

Läs mer och ansök om större investeringsbidragoch mindre investeringsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om program för idrott och kultur. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Föreningen kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av den särskilda verksamheten.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök stimulansbidrag för kultur och idrott

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som har verksamhet för:
· Barn och unga 7-20 år
· Barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· Vuxna med funktionsnedsättning 21-64 år.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Föreningar ansöker genom att redovisa deltagarnas närvaro i portalen för bokning och bidrag.

Stödberättigade föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle för särskilda målgrupper skapar särskild samhällsnytta. Föreningen har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin verksamhet. Det kan till exempel gälla social verksamhet, arbete för ökad jämställdhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning (särskilt barn och unga), miljöförbättrande verksamhet eller samordning av föreningar. Föreningen söker bidrag för kostnader som uppstår i samband med verksamheten.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 31 oktober.

Ansök verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta

Föreningar med parasport

Ansökan för föreningar med parasport

Studieförbund som uppfyller både statens och kommunens villkor kan söka detta bidrag.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 juni.

Ansök verksamhetsbidrag för studieförbund

Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 30 september.

Ansök bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar.

Föreningar som har orienteringsverksamhet kan söka detta bidrag.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök bidrag för framtagande av orienteringskartor

Lovstöd är ett ekonomiskt bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under loven för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Ansökan är öppen i anslutning till de olika skolloven (höst-, vinter-, sport- och sommarlov)

Ansök lovstöd

Projektstöd till fria kulturutövare är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Ansökan är öppen hela året.

Ansök projektstöd till fria kulturutövare

Uppdaterad: 11 juli 2023