E-tjänst

Ansök om flytt av fordon

Det är bara polisen, kommunen och Trafikverket som får forsla bort fordon som är ett hinder eller trafikfara. Den praktiska hanteringen av fordonsflytt har kommunen delegerat till trafikenheten.

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Det är bara du som är markägare som kan ansöka om flytt av fordon. Trafikenheten kan hjälpa dig som är markägare att flytta alla typer av registrerade fordon enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129).

Gör så här

  1. Du måste alltid först själv kontakta den registrerade ägaren till fordonet. Ägaruppgifter om fordonet får du från Transportstyrelsens vägtrafikregister.Om du når ägaren har hen 7 dagar på sig att själv flytta sitt fordon.
  2. Om ägaren inte flyttat sitt fordon efter 7 dagar, eller om du inte fått tag i ägaren, kan vi hjälpa dig. Använd blanketten nedan. Om ägaren inte kunnat nås kan fordonet inte flyttas förrän först en månad efter att du själv påbörjat försök att kontakta ägaren.
  3. Kostnader för fordonsflytt debiteras markägaren/beställaren med stöd av lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129 § 7.
    Eskilstuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägaren/beställaren. Eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren. Markägaren/beställaren ansvarar själv för att få betalning från fordonsägaren Avgifter för fordonsflytt Pdf, 169 kB..

Hantering av personuppgifter

Som ett led i trafikavdelningens myndighetsutövning behöver vi registrera vissa personuppgifter för att kunna handlägga ärenden. När vi upprättar ett ärende för fordonsflytt hämtas uppgifter in från vägtrafikregistret. Uppgifter om beställaren, som person- eller organisationsnummer, faktureringsadress etc, inhämtas också.

Flytt av fordon

Frågor och svar om fordonsflytt

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Uppdaterad: 12 februari 2024