E-tjänst

Ansök om extra stöd till föreningar

Under pandemin har många föreningar tappat medlemmar och ledare. Föreningar har möjlighet att söka bidrag till inköp av material och för aktiviteter med syftet att locka nya och gamla medlemmar och ledare till verksamheten, nu när pandemiläget ser bättre ut.

Extra stöd kan sökas av stödberättigade föreningar som ansökt om aktivitetsmedlemsbidrag någon gång under de senaste fem åren.

Det extra bidraget ska vara:

Bidrag till inköp av material

Inköp av material till verksamhet i syfte att underlätta arbetet med att locka tillbaka gamla medlemmar, och få nya medlemmar i åldern 10-20 år samt personer med funktions­nedsättning upp till -64 år,

Aktivitet-/ arrangemangsstöd

För aktivitet/arrangemang i syfte att locka tillbaka gamla medlemmar, och få nya medlemmar i åldern 10-20 år samt personer med funktionsnedsättning upp till -64 år.

Aktivitet/arrangemang i syfte att locka nya och gamla ledare tillbaka till verksamheten är också möjligt att få stöd för.

Föreningen anger vad det sökta bidraget ska gå till, i rutan Beskrivning i formuläret.

Föreningar som drabbats hårt av pandemin under åren 2020-2021 är prioriterade.

Förening som har beviljats extra stöd ska redovisa med mätbara resultat hur och vad bidraget har använts till. Redovisningen ska göras senast 1 juli 2022. Medel som inte använts enligt beslutade kriterier ska återbetalas.

Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda föreningar.

Datum för sista ansökningsdag: 31 oktober

Svar på ansökan meddelas under november.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 1 november 2021