E-tjänst

Här kan du ansöka om att anlägga ett enskilt avlopp eller göra en anmälan om ändring av en befintlig avloppsanläggning.

Du kan göra en ansökan eller anmälan via e-tjänst eller blankett. Ansökan eller anmälan gör du på samma blankett.

Vill du justera din ansökan utifrån den återkoppling du får efter den första bedömningen så måste du kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

På blanketten finns en lista med vilka uppgifter du behöver bifoga.

Vid ansökan om enskilt avlopp ska en situationskarta bifogas. Du kan själv skriva ut en karta från Eskilstunas webbkarta. Du kan även ringa till Eskilstuna direkt för att bli kopplad till en miljöinspektör och få hjälp med utskrift.

Här ser du ett exempel på vad du ska rita in på situationsplanen Pdf, 243 kB. som vi begär in.

Kompletteringar

Vi kan även komma att begära in fler uppgifter efter att vi har gjort en första bedömning av din ansökan. Vilka uppgifter det är varierar beroende på valet av avloppsanläggning och förutsättningarna på den aktuella platsen. Om reningen ska ske i mark kan vi behöva markundersökningar exempelvis provgrop och jordprovsanalys.

OBS! Om kompletteringar inte kommer in i tid kan vi överväga att avvisa ansökan.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften tas ut även om din ansökan avslås, återkallas, avvisas eller avskrivs.

Läs mer om våra taxor.

Tänk på detta innan du börjar med e-tjänsten

  • Ha alla uppgifter till hands
  • Att du läst igenom informationen om enskilt avlopp

Det går inte att pausa ansökan och fortsätta svara på frågorna vid ett senare tillfälle. Om du avbryter tjänsten behöver du åter fylla i alla svar från början.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024