E-tjänst

Ansök om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

När ordinarie assistent är sjuk kan assistansanordnare ansöka om ekonomisk ersättning för merkostnader som uppstår, även kallat sjuklönekostnader. Det gäller både dig som anlitar privata assistansanordnare och dig som anställer assistenter själv. Du kan ansöka via blankett eller e-tjänst.

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Underlag som ska bifogas med ansökan:

  • Sjukanmälan för ordinarie assistent.
  • Tidrapport för ordinarie assistent, underskriven av assistent samt den assistansberättigade eller dess ombud.
  • Tidrapport för vikarie, underskriven av assistent samt den assistansberättigade eller dess ombud.
  • Lönespecifikation för utbetald sjuklön till ordinarie assistent.
  • Lönespecifikation för utbetald lön till vikarie.

Första gången du gör ansökan ska även följande bifogas:

  • Uppdragsavtal mellan assistansberättigad och assistansanordnare.
  • Tillståndsbevis från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.
  • Eventuell fullmakt.

Vad händer sedan?

Du får ett beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Uppdaterad: 13 oktober 2021