E-tjänst

Ansök om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

När ordinarie assistent är sjuk kan assistansanordnare ansöka om ekonomisk ersättning för merkostnader som uppstår, även kallat sjuklönekostnader. Det gäller både dig som anlitar privata assistansanordnare och dig som anställer assistenter själv. Du kan ansöka via blankett eller e-tjänst.

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Underlag som ska bifogas med ansökan:

  • Sjukanmälan för ordinarie assistent.
  • Tidrapport för ordinarie assistent, underskriven av assistent samt den assistansberättigade eller dess ombud.
  • Tidrapport för vikarie, underskriven av assistent samt den assistansberättigade eller dess ombud.
  • Lönespecifikation för utbetald sjuklön till ordinarie assistent.
  • Lönespecifikation för utbetald lön till vikarie.

Första gången du gör ansökan ska även följande bifogas:

  • Uppdragsavtal mellan assistansberättigad och assistansanordnare.
  • Tillståndsbevis från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.
  • Eventuell fullmakt.

Vad händer sedan?

Du får ett beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 13 oktober 2021