E-tjänst

Ansök om ekonomiskt bistånd

Kan du inte försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett stöd till dess att du kan försörja dig själv.

Ekonomiskt bistånd är en sista utväg när du behöver ekonomisk hjälp. En förutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas i regel månadsvis. Du bör därför ansöka månadsvis.

Här kan du hitta generell information om hur ekonomiskt bistånd fungerar och vilka krav som kan ställas på dig.

Du kan bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad.

Ny e-tjänst

Nu har vi uppdaterat e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd.

Observera att:

 • Om du tidigare påbörjat en ansökan utan att skicka den, kommer du behöva börja om i den nya e-tjänsten
 • Du behöver ta bort eventuella sparade bokmärken eller länkar till den gamla e-tjänsten

Den nya e-tjänsten har nya funktioner och ett nytt utseende:

 • Startsidan ser annorlunda ut
 • Du kan nu bifoga underlag i e-tjänsten redan tillsammans med ansökan

Syftet med att byta e-tjänsten är att den ska bli mer driftsäker och användarvänlig.

Behöver du hjälp med att använda e-tjänsten: kontakta din handläggare eller besök vår reception.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.

Försörjningsstödet ska täcka dina grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder och boende.

Livsföring i övrigt kan täcka kostnader för behov som kan ingå i en skälig levnadsnivå och som uppstår då och då. Exempel är kostnader för sjukvård, medicin och umgänge med barn. I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Innan du ansöker kan du göra en beräkning på Socialstyrelsen webbplats för att få reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Kontoöversikt

Du kan komma att behöva lämna in en kontoöversikt. På kontoöversikten ska alla dina konton, inklusive fonder och sparkonton, synas. Kontoöversikten kan skrivas ut från din internetbank eller hämtas på din bank. Har du konton på flera banker behöver du skicka in från samtliga. Även om saldot är noll ska du lämna in underlaget.

Uppgifter som ska synas på kontoöversikten:

 • Kontoinnehavare
 • Bankens namn
 • Kontonummer
 • Saldo på varje konto
 • Namn på de olika kontona

Kontoutdrag

Du kan också komma att behöva lämna in ett kontoutdrag från alla dina konton. Har du konton på flera banker behöver du skicka in från samtliga. Även om saldot är noll ska du lämna in underlaget.

Uppgifter som ska synas på kontoutdragen:

 • Kontoinnehavare
 • Bankens namn
 • Kontonummer
 • Perioden för kontoutdraget
 • Händelser och saldo

Din handläggare meddelar vilken period kontoutdraget ska gälla.

En handläggare utreder din rätt till ekonomiskt bistånd. Du kallas till ett möte med en handläggare. Ni gör en plan för hur du ska kunna försörja dig. Du får ett beslut på din kompletta ansökan inom 15 arbetsdagar.

Om du lämnat din ansökan med e-tjänsten kan du hitta kontaktuppgifterna till din handläggare på ”mina sidor”

I Eskilstuna kommun sker utbetalningarna av det månadsvisa ekonomiska biståndet i regel omkring den 27:e i månaden. Det gäller under förutsättning att du fått ett beslut om bifall innan den 27:e. Det är viktigt att du lämnar en komplett ansökan i god tid för att undvika försenade utbetalningar.

Om det sker en förändring i din ekonomiska- och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska du omgående meddela oss det. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Aktivitetsplikt kan bli aktuellt för dig som får ekonomiskt bistånd till din försörjning. Syftet med aktivitetsplikten är att öka dina möjligheter att komma ut i arbete eller studier. Det är din socialsekreterare som bedömer om du är aktuell för aktivitetsplikt. I det fallet du är aktuell för aktivitetsplikt förväntas du att delta i aktiviteter 20-30 timmar/vecka. Om du utan godtagbara skäl avböjer eller uteblir från aktivitetsplikten, kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas i enighet med 4 kap 5 § Socialtjänstlagen.

Krav på dig som beviljas ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning. Exempel på tillgångar är bil, båt, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska följa din planering.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Ekonomiskt bistånd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom annan ersättning från CSN.

Ekonomiskt bistånd utgår i regel inte till personer som är 66 år och äldre eller till pensionärer. Om din pension ändå inte är tillräckliga för att du ska klara din försörjning, finns det istället möjlighet att ansöka om annat stöd från Pensionsmyndigheten. Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner med en person som gått i pension, förväntas din partner ha ansökt om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om ni ändå inte klarar er försörjning kan ni eventuellt ha rätt till försörjningsstöd. Det förutsätter att ni uppfyller kraven i övrigt. I så fall kan ni lämna in en gemensam ansökan.

Personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden är underhållsskyldiga gentemot varandra. Ett samboförhållande likställs som ett äktenskapsliknande förhållande vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta innebär att du och din partner förväntas lämna en gemensam ansökan om ni är i behov av ekonomiskt bistånd.

Underhållsskyldigheten för gifta och registrerade partners gäller även om din partner bor i en annan kommun eller ett annat land. Underhållsskyldigheten går i regel före den ena partnerns rätt till ekonomiskt bistånd.

Viktigt att veta

Du ska komma på avtalade möten med din handläggare och du ska följa planeringar som syftar till att du når egen försörjning.

Du som har en handläggare kan kontakta hen på telefon. Har du ingen handläggare och har frågor kontakta oss på telefon 016-710 20 33.

Snabbaste sättet att få ansökan behandlad är att söka genom e-tjänsten.

Du kan också lämna in en pappersansökan. Blanketten finns att skriva ut på länken nedan eller hämta på vår reception på Västermarksgatan 34.

Här kan du skicka frågor till oss


Ange för- och efternamn.

Beskriv ditt ärende.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

 • Telefontider till handläggare: Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10.00-11.30

 • Telefontid för nya ärenden: 016-710 20 33
  Måndag till fredag kl. 08.00-16.30 stängt för lunch 12.00- 13.00.

Öppettider

Besöksreceptionen är öppen:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-15.30
Besöksytan är öppen för besök:
Måndag-fredag kl. 08.30-16.30

Uppdaterad: 11 april 2024