E-tjänst

Ansök om eget omhändertagande av toalettavfall

Här kan du göra en ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall, slam och fosforbindande material.

Toalettavfall från förmultningstoalett, förbränningstoalett och torrtoalett, med eller utan urinsortering måste hanteras på rätt sätt för att minimera smittrisken.

För att få tillstånd till eget omhändertagande av toalettavfallet måste du skicka in en skriftlig ansökan till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

För handläggning av ärendet tas två timmars avgift ut.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024