E-tjänst

Ansök om dödsboanmälan

När en person avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning, där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person dör behöver anhöriga göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket. Det innebär att anhöriga ska gå igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om det finns, den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdatumet. Skatteverket har en särskild blankett för bouppteckning. En begravningsbyrå eller jurist kan erbjuda professionell hjälp för att göra bouppteckningen.

Skatteverket skickar alltid ut information om bouppteckning när någon har avlidit.

Dödsboanmälan

I de fall den avlidne saknade tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader kan du som anhörig vända dig till kommunen och ansöka om att få göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. För att vi ska kunna hjälpa till måste den avlidnes bostad vara i orört skick, inga räkningar får betalas efter dödsfallet och vi måste få in ett antal nödvändiga handlingar från dig. Om du behöver hjälp av oss med en dödsboanmälan behöver du kontakta oss snarast då Skatteverket vill ha in en dödsboanmälan inom två månader från dödsfallet.

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för begravningskostnaderna, vilket betyder att inga andra räkningar går före. Om tillgångar saknas till begravningskostnader kan ekonomiskt bistånd sökas till detta. Kommunen har en fastställd maxkostnad för detta bistånd.

Kontakta oss vid minsta oklarhet innan ni agerar i dödsboet och för ansökan om en dödsboanmälan.

Lena Edlund

Handläggare dödsboanmälan

Telefon:

Annika Lundkvist

Handläggare dödsboanmälan

Telefon:

Uppdaterad: 16 augusti 2022