E-tjänst

Ansök om bygglov

I vår e-tjänst kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens samt göra en anmälan.

Har du läst informationen om vilka handlingar du ska bifoga? Det är viktigt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna hantera din ansökan. Tänk på att söka bygglov i tid!

Ansök via blankett

Om du inte har Bank-ID kan du ansöka via blankett. Du fylla i blanketterna digitalt och spara ner dem på din dator. Glöm inte att när blanketten fyllts i och skrivits ut måste du underteckna den innan den skickas in.

Inom några dagar efter att din ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökan eller anmälan kompletteras med övriga handlingar och skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
631 86 Eskilstuna

Du kan också mejla till oss. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten. Skanna in den underskrivna blanketten och skicka den tillsammans med handlingar till:

bygglovsavdelningen@eskilstuna.se

Det går också bra att lämna in ansökningar i Eskilstuna Direkts reception i Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Blanketter

Bygglovsavdelningen

Uppdaterad: 23 november 2021