Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten

Här kan du göra en ansökan om du behöver hjälp från socialtjänsten att få bostad, ett så kallat bostadssocialt kontrakt.

Att hitta en bostad – ett eget ansvar

Varje vuxen har ett eget ansvar att ordna bostad. Du ansvarar själv för att planera för bostad när du flyttar till Eskilstuna eller vid en separation/skilsmässa. Du som har barn har som förälder huvudansvaret att ordna bostad.

Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling och har ingen allmän skyldighet att ordna en bostad. Brist på bostäder är inte skäl för att få en bostad genom socialtjänsten.

Vem kan få bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten?

I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa dig med en bostad, ett så kallat bostadssocialt kontrakt. Det gäller exempelvis:

 • personer med missbruksproblematik
 • unga med särskilda skäl att flytta hemifrån
 • familjehemsplacerade ungdomar som har fyllt 18 år
 • skuldsatta personer
 • personer som varit frihetsberövade
 • brottsoffer vid våld i nära relation

När du har gjort en ansökan gör socialtjänsten en omfattande utredning för att kunna bedöma om du har rätt till bistånd i form av bostadssocialt kontrakt eller annan typ av boende.

Har du gjort allt du kan?

Innan du ansöker om bistånd till bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten ska du:

 • under flera år varit bostadslös och aktivt sökt boende hos hyresvärdar i Eskilstuna och övriga landet.
 • sökt boende genom tidningsannonser, internet, anslag i affärer och liknande.
 • frågat familj, släkt och vänner om de kan hjälpa dig med boende.
 • sett över din ekonomi och påbörjat avbetalning av eventuella skulder. Du kan få stöd i planeringen av din ekonomi. Läs mer om kommunens budget- och skuldrådgivning.

Vad innebär ett bostadssocialt kontrakt?

Ett bostadssocialt kontrakt innebär att du tilldelas en bostad i andra hand genom socialtjänsten. Du ses då som en hyresgäst enligt hyreslagen med dess villkor. Läs mer i 12 kapitlet, Jordabalken.

Om du vårdat ditt boende, inte stört dina grannar och betalat din hyra i tid har du möjlighet att få ett förstahandskontrakt. Det slutliga beslutet ligger hos fastighetsägaren. Socialtjänsten kommer att följa upp hur det går för dig i bostaden.

Vad händer i kontakten med socialtjänsten?

Om du har frågor kan du först prata med en handläggare. Då får du råd och vägledning om vad du ska göra själv innan du kan ansöka om att få bostadssocialt kontrakt med socialtjänstens hjälp.

När du gjort en ansökan om bostadssocialt kontrakt får du en mötestid med en handläggare som utreder din ansökan. Målet med utredningen är att se om du har rätt att få en bostad via socialtjänsten.

Du förväntas medverka i utredningen genom att svara på frågor och lämna in handlingar som efterfrågas.

Hur lång tid tar det?

En utredning tar högst fyra månader. Om du får ett bostadssocialt kontrakt kan det ta olika lång tid innan du kan flytta in i bostaden. Det beror på tillgången av bostäder samt vilka behov du har.

Vad händer om jag inte får en bostad?

Om du inte får ett bostadsocialt kontrakt genom socialtjänsten får du ett skriftligt beslut som du har rätt att överklaga. Din handläggare skickar då din överklagan till en domstol som fattar beslut.

Har du frågor?

Om du undrar över något innan du gör din ansökan kan du ringa till Eskilstuna Direkt, 016-710 10 00. Be att bli kopplad till socialförvaltningens Familjemottagning. Du kan också ställa frågor i vår chatt.

Familjemottagningen

Telefon:

 • 016-710 10 00

  Be om att få komma i kontakt med socialförvaltningens familjemottagning.

  Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

  Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.30–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00. Torsdagar kl. 13.00–16.00.

  När telefontiderna är stängda kan ni kontakta oss via e-post eller via våra e-tjänster.

 • Efter kontorstid: kontakta socialjouren via 112

Fax:

016-710 87 04 OBS! Just nu är det tekniska problem med socialtjänstens fax.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 1 november 2022